maywebster09Vi bistår mange af vores private klienter i skilsmisse-, separations- og bodelingssager.

At blive skilt eller separeret er en stor beslutning, som ud over de personlige og følelsesmæssige udfordringer, som det medfører, også kræver at man forholder sig til en række juridiske og praktiske aspekter.

Når man bliver skilt bør hver part have en advokat, som kan bistå og vejlede klienten og hjælpe med at få gennemført skilsmisseprocessen hurtigt og effektivt, hvilket også inkluderer at få delt aktiver og passiver. Herefter kan hver af ægtefællerne komme videre i livet.

I rådgivningen i skilsmissesager lægger vi vægt på at give klienten det bedst mulige overblik og vejledning, så klienten har de bedste forudsætninger for at træffe de vigtige beslutninger, som er påkrævet.

Vi står til rådighed for klienten under hele processen med skilsmissen og bodelingen, så vores klienter ikke skal føle, at de står alene undervejs i forløbet.

Kontakt advokat Alexander May Christiansen, hvis du ønsker at høre mere om, hvorledes vi kan hjælpe dig med din skilsmissesag.

Vi vil også meget gerne tilbyde dig et indledende rådgivningsmøde til en fast lav pris, hvorpå du vil kunne et godt overblik over dine rettigheder og muligheder i forbindelse med din skilsmisse og bodeling.