MoedelokaleMay Webster rådgiver sine klienter om løsning af tvister inden for de retsområder, som kontoret beskæftiger sig med.

Advokatkontoret repræsenterer et stort antal klienter, både erhvervsklienter og private klienter, i førelse af sager ved domstolene og ved voldgiftsretterne, ligesom vi repræsenterer klienter i klagesager ved administrative nævn og råd.

Advokatkontoret har tillige erfaring med førelse af sager ved landets fogedretter, herunder inkasso-, forbuds- og krænkelsessager.

Det er vores erfaring, at mange konfliktsager kan undgås, hvis parterne eventuelt med hjælp fra deres advokater og rådgivere kan indgå en i dialog, inden en given konflikt optrappes. Vi vil derfor altid hurtigst muligt undersøge, om vi gennem alternativ konfliktløsning som mediation og forligsforhandlinger med klienten og modparten kan afværge en retlig konflikt.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os med henblik på en drøftelse af netop din sag, herunder for fx at få en indledende juridisk vurdering af sagen.