maywebster04De typiske opgaver, som vi varetager som advokat for køber af en bolig, er følgende:

  • Gennemgang af købsaftalen og alle andre dokumenter i ejendomshandelen
  • Udarbejdelse af advokatforbeholdet
  • Rådgivning om forsikringer og låneoptagelse
  • Korrespondance med mægler og banken
  • Alle tinglysningsopgaver, herunder udarbejdelse af og tinglysning af skødet og overdragelse af pantebreve
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelsen
  • Frigivelse af købesummen

Som advokat for sælger bistår vi fx med udarbejdelse af købsaftalen, såfremt sælger ikke er repræsenteret af en ejendomsmægler.

Vi bistår også klienter ved køb af projektlejligheder og ved køb af fast ejendom på tvangsauktioner.

Vi tilstræber altid at afholde et formøde med klienten, så vi sammen kan få drøftet alle de forhold, som man som boligkøber og boligsælger skal være opmærksom på. Herudover vil vi også så tidligt som muligt få afdækket eventuelle særlige forudsætninger, forventninger eller ønsker, som klienten kan have, og som vi skal tage højde for, enten inden købsaftalen indgås eller i forbindelse med udarbejdelse af advokatforbeholdet.

Vi tilbyder altid klienten en fast, rimelig pris for berigtigelsen af en ejendomshandel.

Flere af kontorets advokater er medlem af foreningen, Danske BOLIGadvokater.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker assistance med at købe eller sælge en bolig, eller hvis du i øvrigt måtte have spørgsmål i forbindelse med køb af fast ejendom, herunder ejerlejligheder, huse, andelsboliger og sommerhuse.