Jeg er specialiseret inden for Insolvensret, finansieringsret, erstatnings- og forsikringsret.

Jeg har særligt kendskab til rekonstruktioner, kreditorordninger, akkordaftaler, konkursbehandling, virksomhedspant samt kreditorrepræsentation, og jeg har været kurator/tilsyn i adskillige konkursboer og betalingsstandsninger.

Inden for finansieringsret rådgiver jeg banker og finansieringsselskaber om især leasing og factoring samt andre finansieringsformer.

Jeg bistår forsikringsselskaber indenfor især rådgivergiveransvar.

Herudover har jeg betydelig erfaring med at føre retssager ved domstolene, især inden for insolvens-, rådgiveransvar og finansieringsret.

Jeg har skrevet flere artikler indenfor konkurs og finansieringsret og undervist i disse emner både for banker og finansieringsselskaber og i advokatregi.

Jeg er certificeret insolvensadvokat.

Dernæst har jeg en særlig interesse for dansk/tyske retsforhold og bistår mange tyske klienter hermed.

Bjørn Wittrup beskæftiger sig hovedsageligt med:

  • Insolvensret og dødsbobehandling
  • Kontrakter og retssager.
  • Erstatnings- og forsikringsret

Advokat Bjørn Wittrup er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark. Beskikkelsen omfatter møderet alle domstole i Danmark, herunder møderet for Højesteret .

Advokat Bjørn Wittrup er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater, Københavns Advokatforening, Danske Insolvensadvokater og Foreningen af Procedureadvokater.

Advokat Bjørn Wittrup  har tegnet ansvarsforsikring og advokatgaranti i Tryg Forsikring A/S i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler, hvilken forsikring dækker al advokatvirksomhed, der udøves af advokat Bjørn Wittrup.

Klientbankkonti, der er underlagt de særlige regler for advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, er oprettet hos Sydbank A/S. Indbetalte beløb er omfattet af  Lov om  indskyder- og investorgarantiordning, hvilket bl.a. indebærer, at den enkelte klient er omfattet af en dækning på maksimum 100.000 Euro inkl. De midler, som klienten måtte have indestående i det samme pengeinstitut ud over indeståendet på klientkontoen. Der henvises endvidere til Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk, som også indeholder oplysninger om klageadgang og de særlige regler, der gælder for advokaters virke.

Bjørn Wittrup
Bjørn WittrupAdvokat med møderet for Højesteret

E-mail: bw@maywebster.dk
Tlf.: 22 66 12 96