MayWebster advokatfirma repræsenterer Foreningen Metrostøj i en række sager mod Staten og Metroselskabet om væsentlige overskridelser af støjgrænserne i forbindelse med byggeriet af Cityringen – det handler om beskyttelse af naboerne og borgernes retssikkerhed.

Læs mere om dette her